Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số miền Bắc

xsmb.me
Chọn số ngày để thống kê

Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
05-12-2023 21
04-12-2023 94
03-12-2023 16
02-12-2023 85
01-12-2023 01
30-11-2023 26
29-11-2023 41
28-11-2023 13
27-11-2023 57
26-11-2023 73
Tổng 1
2
2
0
1
1
0
1
1
1

Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 1 lần về
 • Đầu 1: 2 lần về
 • Đầu 2: 2 lần về
 • Đầu 3: 0 lần về
 • Đầu 4: 1 lần về
 • Đầu 5: 1 lần về
 • Đầu 6: 0 lần về
 • Đầu 7: 1 lần về
 • Đầu 8: 1 lần về
 • Đầu 9: 1 lần về

Thống kê đuôi giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
05-12-2023 21
04-12-2023 94
03-12-2023 16
02-12-2023 85
01-12-2023 01
30-11-2023 26
29-11-2023 41
28-11-2023 13
27-11-2023 57
26-11-2023 73
Tổng 0
3
0
2
1
1
2
1
0
0

Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đít 0: 0 lần về
 • Đít 1: 3 lần về
 • Đít 2: 0 lần về
 • Đít 3: 2 lần về
 • Đít 4: 1 lần về
 • Đít 5: 1 lần về
 • Đít 6: 2 lần về
 • Đít 7: 1 lần về
 • Đít 8: 0 lần về
 • Đít 9: 0 lần về

Thống kê tổng giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
05-12-2023 21
04-12-2023 94
03-12-2023 16
02-12-2023 85
01-12-2023 01
30-11-2023 26
29-11-2023 41
28-11-2023 13
27-11-2023 57
26-11-2023 73
Tổng 1
1
1
3
1
1
0
1
1
0

Thống kê tổng giải đặc biệt miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Tổng 0: 1 lần về
 • Tổng 1: 1 lần về
 • Tổng 2: 1 lần về
 • Tổng 3: 3 lần về
 • Tổng 4: 1 lần về
 • Tổng 5: 1 lần về
 • Tổng 6: 0 lần về
 • Tổng 7: 1 lần về
 • Tổng 8: 1 lần về
 • Tổng 9: 0 lần về