Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số miền Bắc

xsmb.me
Chọn số ngày để thống kê

Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
12-01-2024 13
11-01-2024 85
10-01-2024 32
09-01-2024 77
08-01-2024 89
07-01-2024 18
06-01-2024 94
05-01-2024 67
04-01-2024 40
03-01-2024 95
Tổng 0
2
0
1
1
0
1
1
2
2

Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 0 lần về
 • Đầu 1: 2 lần về
 • Đầu 2: 0 lần về
 • Đầu 3: 1 lần về
 • Đầu 4: 1 lần về
 • Đầu 5: 0 lần về
 • Đầu 6: 1 lần về
 • Đầu 7: 1 lần về
 • Đầu 8: 2 lần về
 • Đầu 9: 2 lần về

Thống kê đuôi giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
12-01-2024 13
11-01-2024 85
10-01-2024 32
09-01-2024 77
08-01-2024 89
07-01-2024 18
06-01-2024 94
05-01-2024 67
04-01-2024 40
03-01-2024 95
Tổng 1
0
1
1
1
2
0
2
1
1

Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đít 0: 1 lần về
 • Đít 1: 0 lần về
 • Đít 2: 1 lần về
 • Đít 3: 1 lần về
 • Đít 4: 1 lần về
 • Đít 5: 2 lần về
 • Đít 6: 0 lần về
 • Đít 7: 2 lần về
 • Đít 8: 1 lần về
 • Đít 9: 1 lần về

Thống kê tổng giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
12-01-2024 13
11-01-2024 85
10-01-2024 32
09-01-2024 77
08-01-2024 89
07-01-2024 18
06-01-2024 94
05-01-2024 67
04-01-2024 40
03-01-2024 95
Tổng 0
0
0
3
4
1
0
1
0
1

Thống kê tổng giải đặc biệt miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Tổng 0: 0 lần về
 • Tổng 1: 0 lần về
 • Tổng 2: 0 lần về
 • Tổng 3: 3 lần về
 • Tổng 4: 4 lần về
 • Tổng 5: 1 lần về
 • Tổng 6: 0 lần về
 • Tổng 7: 1 lần về
 • Tổng 8: 0 lần về
 • Tổng 9: 1 lần về