Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số miền Bắc

xsmb.me
Chọn số ngày để thống kê

Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-01-2023 69
19-01-2023 57
18-01-2023 82
17-01-2023 63
16-01-2023 60
15-01-2023 21
14-01-2023 40
13-01-2023 62
12-01-2023 52
11-01-2023 42
Tổng 0
0
1
0
2
2
4
0
1
0

Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 0 lần về
 • Đầu 1: 0 lần về
 • Đầu 2: 1 lần về
 • Đầu 3: 0 lần về
 • Đầu 4: 2 lần về
 • Đầu 5: 2 lần về
 • Đầu 6: 4 lần về
 • Đầu 7: 0 lần về
 • Đầu 8: 1 lần về
 • Đầu 9: 0 lần về

Thống kê đuôi giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20-01-2023 69
19-01-2023 57
18-01-2023 82
17-01-2023 63
16-01-2023 60
15-01-2023 21
14-01-2023 40
13-01-2023 62
12-01-2023 52
11-01-2023 42
Tổng 2
1
4
1
0
0
0
1
0
1

Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đít 0: 2 lần về
 • Đít 1: 1 lần về
 • Đít 2: 4 lần về
 • Đít 3: 1 lần về
 • Đít 4: 0 lần về
 • Đít 5: 0 lần về
 • Đít 6: 0 lần về
 • Đít 7: 1 lần về
 • Đít 8: 0 lần về
 • Đít 9: 1 lần về

Thống kê tổng giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20-01-2023 69
19-01-2023 57
18-01-2023 82
17-01-2023 63
16-01-2023 60
15-01-2023 21
14-01-2023 40
13-01-2023 62
12-01-2023 52
11-01-2023 42
Tổng 1
0
1
1
1
1
2
1
1
1

Thống kê tổng giải đặc biệt miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Tổng 0: 1 lần về
 • Tổng 1: 0 lần về
 • Tổng 2: 1 lần về
 • Tổng 3: 1 lần về
 • Tổng 4: 1 lần về
 • Tổng 5: 1 lần về
 • Tổng 6: 2 lần về
 • Tổng 7: 1 lần về
 • Tổng 8: 1 lần về
 • Tổng 9: 1 lần về
0.036223s