Thống kê MB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc - TK XSMB

xsmb.me

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt tuần

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp số Xuất hiện
84 3 lần
88 2 lần
71 2 lần
70 2 lần
57 2 lần
Cặp số Xuất hiện
36 2 lần
26 2 lần
16 2 lần
99 1 lần
94 1 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp số Xuất hiện
48 1 lần
41 1 lần
29 1 lần
27 1 lần
21 1 lần
Cặp số Xuất hiện
13 1 lần
12 1 lần
10 1 lần
01 1 lần
00 1 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đầu 3: 35 ngày
  • Đầu 6: 20 ngày
  • Đầu 5: 9 ngày
  • Đầu 4: 7 ngày
  • Đầu 0: 5 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đuôi 0: 14 ngày
  • Đuôi 9: 13 ngày
  • Đuôi 2: 12 ngày
  • Đuôi 7: 9 ngày
  • Đuôi 3: 8 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2021 07-12-2021 63631
Năm 2020 07-12-2020 09929
Năm 2019 07-12-2019 60238
Năm 2018 07-12-2018 25367
Năm 2017 07-12-2017 08953
Năm 2016 07-12-2016 72383
Năm 2015 07-12-2015 85725
Năm 2014 07-12-2014 16777
Năm 2013 07-12-2013 64314
Năm 2012 07-12-2012 59039
Năm 2011 07-12-2011 22005
Năm 2010 07-12-2010 26215
Năm 2009 07-12-2009 58376
Năm 2008 07-12-2008 66419
Năm 2007 07-12-2007 27761
Năm 2006 07-12-2006 82046
Năm 2005 07-12-2005 83110

Thống kê giải đặc biệt tháng năm

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
12301
01-12-2023
1
87485
02-12-2023
3
01716
03-12-2023
7
87694
04-12-2023
3
47521
05-12-2023
3
93178
06-12-2023
5

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB là công cụ tổng hợp giải đặc biệt suốt từ năm 2002 gồm có thống kê giải đặc biệt lâu chưa về, về nhiều, giải đặc biệt ngày này năm xưa, từ đó rút ra quy luật như "con này ra thì hôm sau đề sẽ về con gì?", "con này ra thì ngày mai lô con nào có khả năng về nhất",... 

Chúc các bạn may mắn