Thống kê MB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc - TK XSMB

xsmb.me

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt tuần

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp số Xuất hiện
95 5 lần
18 5 lần
64 4 lần
24 4 lần
13 4 lần
Cặp số Xuất hiện
91 3 lần
68 3 lần
67 3 lần
55 3 lần
54 3 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp số Xuất hiện
38 1 lần
35 1 lần
32 1 lần
21 1 lần
19 1 lần
Cặp số Xuất hiện
12 1 lần
10 1 lần
07 1 lần
06 1 lần
04 1 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đầu 4: 70 ngày
  • Đầu 0: 13 ngày
  • Đầu 6: 12 ngày
  • Đầu 5: 11 ngày
  • Đầu 3: 10 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đuôi 4: 22 ngày
  • Đuôi 8: 17 ngày
  • Đuôi 7: 12 ngày
  • Đuôi 6: 9 ngày
  • Đuôi 3: 6 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2021 12-08-2021 19868
Năm 2020 12-08-2020 36852
Năm 2019 12-08-2019 69859
Năm 2018 12-08-2018 46677
Năm 2017 12-08-2017 75966
Năm 2016 12-08-2016 78663
Năm 2015 12-08-2015 80505
Năm 2014 12-08-2014 95361
Năm 2013 12-08-2013 81484
Năm 2012 12-08-2012 24729
Năm 2011 12-08-2011 73231
Năm 2010 12-08-2010 19639
Năm 2009 12-08-2009 80814
Năm 2008 12-08-2008 73274
Năm 2007 12-08-2007 16452
Năm 2006 12-08-2006 14547
Năm 2005 12-08-2005 08878

Thống kê giải đặc biệt tháng năm

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
46555
01-08-2022
0
36335
02-08-2022
8
37686
03-08-2022
4
27492
04-08-2022
1
49513
05-08-2022
4
74873
06-08-2022
0
80395
07-08-2022
4
76821
08-08-2022
3
00180
09-08-2022
8
42119
10-08-2022
0
44082
11-08-2022
0
93970
12-08-2022
7

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB là công cụ tổng hợp giải đặc biệt suốt từ năm 2002 gồm có thống kê giải đặc biệt lâu chưa về, về nhiều, giải đặc biệt ngày này năm xưa, từ đó rút ra quy luật như "con này ra thì hôm sau đề sẽ về con gì?", "con này ra thì ngày mai lô con nào có khả năng về nhất",... 

Chúc các bạn may mắn

0.077085s