Lô Gan MB - Thống Kê Lô Gan Miền Bắc lâu chưa về - Lô Khan cực đại

xsmb.me

Thống Kê Lô Gan Miền Bắc lâu chưa về

Bảng thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra cuối cùng Số ngày gan Gan cực đại
72 03-01-2023 17 13
03 09-01-2023 11 10
65 09-01-2023 11 19
09 10-01-2023 10 15
51 10-01-2023 10 14
88 10-01-2023 10 26

Thống kê cặp lô khan Miền Bắc lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
37 - 73 14-01-2023 69 59
09 - 90 15-01-2023 68 59
14 - 41 15-01-2023 68 58
19 - 91 15-01-2023 68 63
78 - 87 16-01-2023 67 58
07 - 70 16-01-2023 67 58
89 - 98 16-01-2023 67 58
48 - 84 17-01-2023 66 59
29 - 92 17-01-2023 66 62
17 - 71 17-01-2023 66 60

Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 59 ngày
01 80 ngày
02 57 ngày
03 59 ngày
04 57 ngày
05 74 ngày
06 61 ngày
07 60 ngày
08 59 ngày
09 64 ngày
10 62 ngày
11 59 ngày
12 69 ngày
13 69 ngày
14 60 ngày
15 62 ngày
16 58 ngày
17 73 ngày
18 66 ngày
19 67 ngày
20 63 ngày
21 67 ngày
22 60 ngày
23 61 ngày
24 59 ngày
25 60 ngày
26 59 ngày
27 78 ngày
28 76 ngày
29 63 ngày
30 74 ngày
31 64 ngày
32 69 ngày
33 66 ngày
34 61 ngày
35 66 ngày
36 68 ngày
37 63 ngày
38 69 ngày
39 58 ngày
40 65 ngày
41 58 ngày
42 73 ngày
43 66 ngày
44 73 ngày
45 61 ngày
46 63 ngày
47 65 ngày
48 61 ngày
49 61 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 57 ngày
51 63 ngày
52 64 ngày
53 58 ngày
54 63 ngày
55 63 ngày
56 64 ngày
57 61 ngày
58 61 ngày
59 64 ngày
60 59 ngày
61 62 ngày
62 57 ngày
63 67 ngày
64 63 ngày
65 68 ngày
66 63 ngày
67 66 ngày
68 67 ngày
69 65 ngày
70 58 ngày
71 60 ngày
72 62 ngày
73 71 ngày
74 57 ngày
75 62 ngày
76 59 ngày
77 63 ngày
78 61 ngày
79 68 ngày
80 58 ngày
81 60 ngày
82 64 ngày
83 62 ngày
84 60 ngày
85 63 ngày
86 61 ngày
87 61 ngày
88 75 ngày
89 61 ngày
90 66 ngày
91 69 ngày
92 62 ngày
93 77 ngày
94 57 ngày
95 59 ngày
96 67 ngày
97 63 ngày
98 59 ngày
99 62 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
89 25-08-2021 577
20 01-10-2021 540
87 02-12-2021 478
46 09-12-2021 471
08 23-12-2021 457
33 30-12-2021 450
83 23-01-2022 426
26 28-01-2022 421
66 30-01-2022 419
31 26-02-2022 392

Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 25-12-2022 89
0 01-01-2023 82
7 06-01-2023 77
1 09-01-2023 74
9 10-01-2023 73
4 14-01-2023 69
2 15-01-2023 68
8 18-01-2023 65
5 19-01-2023 64
6 20-01-2023 63

Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 22-12-2022 92
6 25-12-2022 89
5 02-01-2023 81
4 09-01-2023 74
1 15-01-2023 68
0 16-01-2023 67
3 17-01-2023 66
2 18-01-2023 65
7 19-01-2023 64
9 20-01-2023 63
1.010104s